Tomas Keisu

Sauna.jpg (6067 bytes)

Sweden.gif (543 bytes)
Välkommen till Bastuflotten AB!
Här kan du hitta information om hur
du kan boka bastuflotten och andra
intressanta saker...

Britain.gif (1107 bytes)
Welcome to Bastuflotten AB!
In these pages you can find information
about how to book the bastuflotte (sauna raft)
among other interesting things...


Under uppbyggande. Återkom gärna 1/5 -99.
Under construction. Please revisit 5/1/99.

Besöksräknare